ניתן לרכוש את הלומדה באמצעות כרטיס אשראי בטלפון
02-6222104


מענה אנושי בימים א-ה
בין השעות 10:00 ל 17:00

יש להכין מראש :

  • שם בעל הכרטיס
  • תעודת זהות של בעל הכרטיס
  • מספר כרטיס אשראי
  • תוקף הכרטיס