הגדרות הלומדה לאנגלית

הגדרת אופן הלימוד באנגלית.

כגון : שפה (עברית אנגלית) , רמת קושי (קל, קשה), ציונים ועוד ...