גירסת ניסיון

שאלות נפוצות על גירסת הנסיון באנגלית.

גירסת הנסיון אינה מוגבלת בזמן אך מוגבלת במספר השיעורים.
ניתן ללמוד שיעור ראשון בכל אחת מן הרמות שיש בלומדה לאנגלית.