בעיה בהפעלת/התקנת הלומדה

בעיה טכנית של הפעלת הלומדה באנגלית על המחשב,
או בתהליך ההתקנה.