מדריכים

 

אנו מודים לכם על שרכשתם את התוכנה Words In Context

בתפריט הראשי תוכל לראות רשימה של שעורים של שלושת הרמות. לחץ על כל רמה על מנת לראות רשימה של השיעורים מאותה רמה.

בתחתית המסך ישנם שלושה כפתורים: הכרת המילים, תרגול וחזרה. אם אינך רואה את שלושת הכפתורים האלה. עליך להעלות את רמת הרזולוציה שבה אתה עובד. להסבר כיצד לעשות זאת, ראה את פרק "פתרון בעיות" שנמצא בסוף מסמך זה.


Thank you for purchasing Words in Context.

On the main menu you can see a list of lessons in each of our three levels. Click on each level to see the list of lessons.