ניתן לרכוש את הלומדה ע"י שליחת צ'ק בדואר רשום למשרדי החברה

לכבוד : "המרכז ללימוד אנגלית"
כתובת : רחוב באר שבע 16 , ירושלים
94507 : מיקוד

הוראות שליחה :
יש לשלוח בדואר רשום
יש לצרף דף עם פרטים אישים - מסמך להדפסה
יש לסמן על הצ'ק למוטב בלבד עם דאבל קרוס - צק לדוגמא
יש לכתוב בגב המעטפה פרטי השולח וכתובתו