חבילה זאת כוללת את כל השיעורים.

מאנגלית למתחילים, אנגלית לתלמידים, אנגלית לאוניברסיטה, אנגלית עם סיפורי תנ"ך ואנגלית עסקית –סך כולל של 300 שיעורים.

כך אפשר ללמוד אנגלית מבסיס – ABC ומעלה, 8000 מלים סה"כ.

כך רוכשים אנגלית ברמה המאפשרת קריאת ספרים ומאמרים, לשוחח על פוליטיקה, ספורט, מוסיקה, דת, או כל נושא אחר. כך נרכשים גם הגייה נכונה ודקדוק מדויק.

בחירה נכונה לכל המשפחה: כך כל אחד – קטן כגדול – יכול ללמוד אנגלית ברמה שלו.